O nás

MISE: Pomáháme přírodě - díky dlouhodobým zkušenostem a znalostem dokážeme urychlením přírodních procesů výrazně pomoci při likvidaci všech odpadů biologického původu aniž bychom zatěžovali životní prostředí a to jak v domácnostech, tak i v průmyslové výrobě.

Jaké problémy nejčastěji řešíme?

DOMÁCNOSTI

 

DOMÁCNOSTI

 • likvidace zápachu
  • po domácích mazlíčcích
  • ze zbytků biologického původu - maso, mléko, atd.
  • v septicích, žumpách a odpadních jímkách
 • zprůchodňování odpadních potrubí
 • likvidace zahradního odpadu - urychlení zrání kompostu
 • zlepšení činnosti domovních čistíren odpadních vod
 • zamezení tvorby plísní
PRŮMYSL

 

PRŮMYSL

 • čistírny odpadních vod
  • stabilizace biocenózy v aktivační zóně
  • zlepšení separačních vlastností ativačního kalu
  • podpora biologických procesů v anaerobním prostředí
 • živočišná výroba
  • snížení tvorby skleníkových plynů (přeměna čpavku na jinou formu dusíku)
  • ztekucení kejdy tím i usnadnění manipulace s ní
  • zlepšení stájového prostředí

 • potravinářské výrobny
  • rozklad tuků s následným zlepšením průchodnosti odpadních systémů

 • provozovny hromadného stravování a ubytovacích služeb (hotely, restaurace, jídelny)
  • rozklad tuků s následným zlepšením průchodnosti odpadních systémů
  • zvýšení úrovně hygieny v provozovnách
  • čištění odpadních vod
  • odstranění zápachu na toaletách
 • rybníky a vodní plochy
  • rozklad organické hmoty na dně nádrže
  • eliminace sinic
  • "vyčištění vody" za pomocí přirodních bakterií