O nás

Jak to všechno začalo 

Prodejem bakteriologických a enzymatických přípravků se zabýváme již spoustu let. Vše začalo v 90. letech, když náš jednatel, pan Jaroslav Bláha, začal do České republiky dovážet přípravky tohoto typu z Jihoafrické republiky. Troufáme si tvrdit, že byl v tomto ohledu skutečným průkopníkem a s největší pravděpodobností byl první, kdo tyto přípravky na náš trh uvedl.

V průběhu let se dovoz zboží z druhého konce světa ukázal jako logisticky i ekonomicky náročný a nevýhodný, a proto jsme ve spolupráci s našimi předními vědecko-vzdělávacími institucemi vyvinuli vlastní receptury a spustili svůj vlastní výrobní program.

 

MISE: Pomáháme přírodě - díky dlouhodobým zkušenostem a znalostem dokážeme urychlením přírodních procesů výrazně pomoci při likvidaci všech odpadů biologického původu aniž bychom zatěžovali životní prostředí a to jak v domácnostech, tak i v průmyslové výrobě.

Jaké problémy nejčastěji řešíme?

DOMÁCNOSTI

 

DOMÁCNOSTI

 • likvidace zápachu v septicích, žumpách a odpadních jímkách
 • zprůchodňování odpadních potrubí
 • zlepšení činnosti domovních čistíren odpadních vod - odstranění biologické pěny
 • rozklad obsahu a potlačení zápachu ze suchých záchodů a latrín
 • bakteriální přípravky určené pro dešťovou vodu
 • tzv. startovací bakterie pro odpadní systémy (bakterie do septiku, bakterie do ČOV..)
PRŮMYSL

 

PRŮMYSL

 • čistírny odpadních vod
  • stabilizace biocenózy v aktivační zóně
  • eliminace biologické pěny pomocí enzymatického preparátu Sanbien Liquid XP 2001
  • zlepšení separačních vlastností ativačního kalu
  • podpora biologických procesů v anaerobním prostředí
 • živočišná výroba
  • snížení tvorby skleníkových plynů (přeměna čpavku na jinou formu dusíku)
  • ztekucení kejdy tím i usnadnění manipulace s ní
  • zlepšení stájového prostředí

 • potravinářské výrobny
  • rozklad tuků s následným zlepšením průchodnosti odpadních systémů

 • provozovny hromadného stravování a ubytovacích služeb (hotely, restaurace, jídelny)
  • rozklad tuků s následným zlepšením průchodnosti odpadních systémů
  • zvýšení úrovně hygieny v provozovnách
  • čištění odpadních vod
  • odstranění zápachu na toaletách
 • rybníky a vodní plochy
  • rozklad organické hmoty na dně nádrže
  • eliminace sinic
  • "vyčištění vody" za pomocí přirodních bakterií