Zajímavosti a informace

Nové odměrky

Nové odměrky

Konečně se nám podařilo sehnat odměrky, se kterými jsme spokojeni a věříme, že vy budete také :-) ...

Jak aktivovat ČOV

Jak aktivovat ČOV

Domovní čistírna odpadních vod je důmyslné zařízení, které umí velice efektivně zbavit odpadní vodu ...

Jaké bakterie do ČOV?

Jaké bakterie do ČOV?

Čističky odpadních vod jsou klíčovou součástí infrastruktury měst a obcí, mající za úkol minimalizov...

Jak nastartovat septik

Jak nastartovat septik

Septik je důležitou součástí odpadového systému pro ty domácnosti, které nejsou napojeny na městskou...

Jak funguje septik

Jak funguje septik

Tříkomorové septiky fungují na principu mechanicko-biologického čištění, které probíhá ve všech komo...

Sanbien XP 2001 Liquid

Sanbien XP 2001 Liquid

Jedním z významných problémů, se kterým se často setkávají čistírny odpadních vod (ČOV) a který...

Biodegradace

Biodegradace

Biodegradace, jako přirozený a nezbytný proces v ekosystémech, vytváří symbiotický vztah mezi mikroo...

Jak funguje ČOV

Jak funguje ČOV

Domovní čistírny odpadních vod, lidově čovky, představují efektivní zařízení umístěná přímo u domu n...

Co je to žumpa

Co je to žumpa

Žumpa je podzemní bezodtoková nádrž sloužící ke shromažďování a ukládání odpadních vod, fekálií a ji...