Jak ošetřit dešťovou vodu: klíčová role bakterií

Dešťová voda zachycená v akumulační nádrži je skvělý zdroj, který můžeme využít k zalévání zahrady, splachování toalet, napouštění bazénu nebo dokonce k praní prádla. Její role je v časech dlouhých veder a zdánlivě nekončících se suchých dní je o to důležitější. Dešťová voda však často může obsahovat různé nečistoty, bakterie a organické látky, které mohou způsobit její zkažení.

Jak ošetřit dešťovou vodu: klíčová role bakterií

Proč se dešťová voda kazí

Jak ošetřit dešťovou vodu: klíčová role bakterií

Dešťová voda se může kazit z několika důvodů:

  1. Kontaminace z atmosféry: Dešťová voda může sbírat znečišťující látky z atmosféry, jako jsou prach, pyl, a další částice. Kdo bydlí v blízkosti lesa nebo má na zahradě vzrostlé stromy, tak to velice dobře zná – před pylem nebývá na jaře úniku.
  2. Znečištění střech a okapů: Při sběru dešťové vody může dojít ke kontaminaci z listí, ptačího trusu a jiných nečistot, které se mohou nacházet na střeše nebo v okapech. Pokud sbíráme dešťovou vodu ze starší eternitové nebo kovové, případně afaltové střechy (IPA, kanadský šindel, bitumen), pak je třeba mít na paměti, že nám do dešťovky mohou take vnikat asbestová vlákna (eternitové střechy) a chemické látky (asfaltové střechy) nebo kousky starého nátěru a koroze (kovové střechy). Pro takovou vody stále nacházíme široké využití, ale není příliš vhodné používat ji k zálivce rostlin určených ke konzumaci.
  3. Stagnace vody: Stagnující voda poskytuje ideální prostředí pro růst bakterií a řas, což může vést k jejímu zkažení. Neboli voda, která se v retenčí nádrži obměňuje poměrně často se zpravidla nekazí.

Jak zabránit zkažení dešťové vody

  1. Filtrace: Dešťovou vodu filtrujeme před vstupem do nádrže. To nám pomůže odstranit větší nečistoty, jako jsou listí a další sediment ze střechy a okapů, ale většinou nezabrání vniknutí pylů do nádrže.
  2. Dezinfekce: Použití chemických dezinfekčních prostředků, jako je např. chlór může pomoci zabít bakterie a další mikroorganismy způsobujících hnilobné procesy. Nicméně v tomto případě je třeba velice pečlivě dbát pokynů výrobce – chlornan sodný aplikovaný ve vetším než doporučeném množství může být toxický pro životní prostředí i pro naše vlastní zdraví.
  3. Správné skladování: Uchovávejte dešťovou vodu v uzavřených nádržích, aby se minimalizovala kontaminace a přístup světla, což pomůže zabránit růstu řas. Vhodné je také umístit nádrž do stínu nebo ji jiným způsobem chránit před přímými slunečními paprsky.  Podzemní akumulační nádrže na dešťovku jsou v tomtu ohledu ideálním řešením.

Role bakterií v ošetření dešťové vody

Jak ošetřit dešťovou vodu: klíčová role bakterií

Bakterie mohou hrát klíčovou roli při biologickém ošetření dešťové vody. Existují specifické druhy bakterií, které mohou pomoci rozkládat organické látky a čistit vodu. Tento proces se nazývá “biologická filtrace” a může být velmi efektivní. Bakterie, které aplikujeme do dešťové vody urychlují biologické procesy a rozkládají organické látky, které jsou zdrojem zápachu a znečištění.

Závěr

Bakterie do dešťové vody 500 g

Ošetření dešťové vody je důležité pro její bezpečné a efektivní využití. Bakterie hrají klíčovou roli v biologické filtraci, což je přirozený a účinný způsob, jak čistit dešťovou vodu.

Bakterie, které jsou přítomny v přípravku Sanbien Bakterie do deštových nádrží, jsou zcela neškodné pro člověka, zvířata I životní prostředí. Narozdíl od chemických látek, jako je chlór je nelze předávkovat. Voda, která je ošetřena našim přípravkem je vhodná pro zálivku všech typů plodin.

Správné ošetření a skladování mohou zabránit zkažení dešťové vody a umožnit její bezpečné použití v domácnosti.

Dále by Vás mohlo zajímat

Zdroje

  1. Wikipedia