Kolik stojí vývoz septiku? Kompletní průvodce pro majitele domů

Udržování septiku v dobrém stavu je nezbytné pro každý dům, který není napojen na veřejnou kanalizaci. Jednou z hlavních údržbových činností je pravidelný vývoz septiku. V tomto článku se podíváme na náklady spojené s touto službou, co ovlivňuje cenu a jak často by měl být septik vyvážen. Zmíníme take roli bakterií do septiku, které mohou pomoci udržet váš odpadní systém funkční a bez provozních problémů.

Průměrné náklady na vývoz septiku

Obecně se ceny za vývoz septiku pohybují mezi 2 000 a 5 000 Kč za jednu návštěvu. Přesná cena bude záviset na níže uvedených faktorech. Některé společnosti mohou nabízet balíčky služeb, které zahrnují pravidelný vývoz, což může být výhodnější z dlouhodobého hlediska. Ceny se liší také regionálně. Zatímco např. v okolí Ostravy jsme nalezli několik firem nabízející vyvezení septiku v ceně kolem 2000 Kč, v blízkosti hlavního města Prahy mohou být ceny I dvou až trojnásobné.

Co ovlivňuje cenu vývozu septiku?

Cena vývozu septiku může záviset na několika faktorech, včetně:

  1. Velikost septiku: Čím větší je váš septik, tím více odpadu je potřeba odčerpat, což může zvýšit cenu.
  2. Umístění: Ceny mohou být různé podle regionu. Vzdálenost vaší nemovitosti od poskytovatele služeb může také hrát roli, ale také vzdálenost od obecní nebo městské čistírny odpadních vod na kterou odčerpaný obsah vašeho septiku musí fekální vůz odvést.
  3. Stav septiku: Pokud je septik v zanedbaném stavu nebo obsahuje pevné odpady, které vyžadují speciální manipulaci, může to zvýšit náklady.

Celková cena za vyvezení septiku se skládá z více položek. Obecně se jedná o náklady za samotnou práci za vyčerpání septiku a dopravu, která je účtována za každý kilometr.

Jak často by měl být septik vyvážen?

Doporučená frekvence vývozu septiku závisí na velikosti septiku a počtu lidí v domácnosti.Nejčastěji se septik vyváží jednou až dvakrát do roka. Pokud však váš septik vykazuje známky naplnění nebo dokonce přetékání, je potřeba ho nechat vyvézt okamžitě. Jednou z indícií plného septiku mohou být pomalu odtékající odpady.

kolik stojí vývoz septiku (3)

Význam bakterií do septiku

Použití bakterií do septiku může výrazně přispět k efektivitě vašeho septického systému. Tyto bakterie pomáhají rozkládat organický odpad a snižují množství pevných látek, které se hromadí v septiku. Pravidelné používání bakteriálních přípravků může prodloužit intervaly mezi vývozy a předejít problémům, jako jsou ucpané trubky nebo nepříjemné zápachy. 

kolik stojí vývoz septiku (2)

Jak vybrat správnou službu pro vývoz septiku

Při výběru služby pro vývoz septiku je důležité zvážit následující:

  1. Reference a recenze: Hledejte poskytovatele služeb s dobrými recenzemi
  2. Certifikace a licence: Ujistěte se, že společnost má potřebné licence a certifikace k provozování této činnosti. Je třeba mít na paměti, že k vývozu septiku (žumpy nebo jímky) je podle zákona č. 254/2001 Sb. (tzv. Vodní zákon) nutné vždy využít provozovatele čistírny odpadních vod nebo osobu oprávněnou podle živnostenského zákona.
  3. Transparentní ceny: Vyberte si poskytovatele, který nabízí jasné a transparentní ceny bez skrytých poplatků.
  4. Dostupnost: Zvolte společnost, která je schopna rychle reagovat na vaše potřeby, zvláště pokud dojde k naléhavé situaci.
  5. Nechte si vystavit doklad o vyvezení odpadní nádrže – tento doklad je třeba uchovat po dobu dvou let pro případ případné kontroly.

 Závěr

Vývoz septiku je nezbytnou službou pro každého majitele domu s vlastním septickým systémem. Průměrná cena za vývoz septiku se v současné době pohybuje v rozmezí 2 - 5 000 Kč. Pravidelná údržba a používání bakterií do septiku může nejen snížit náklady na vývoz, ale také zajistit, že váš septik bude fungovat efektivně a bez problémů. Pokud hledáte spolehlivou a cenově dostupnou službu pro vývoz septiku, dbejte na reference, transparentní ceny a odbornou kvalifikaci poskytovatele.

Mohlo by Vás dále zajímat: