Jak funguje septik

 Tříkomorové septiky fungují na principu mechanicko-biologického čištění, které probíhá ve všech komorách, kterými odpadní vody protečou. Postupně dochází k sedimentaci pevných kalových částí a k jejich rozkladu za pomocí mikroorganizmů a bakterií.

 Jak funguje septik

 

Princip fungování tříkomorového septiku

 

  • Do nádrže vede z obydlí přítok, kterým vtékají odpadní vody do první komory septiku. Tato komora má za úkol z vody oddělit ty největší části, které následně sedimentují na jejím dně, kde si na nich ´pochutnají´ bakterie a postupně je rozkládají na jednoduché látky. Mezi jednotlivými komorami se nachází přepady a jakmile voda dosáhne hladiny pro přepadnutí, začne se přelévat do další komory.

 

  • Hrubě přečištěná voda s jemným kalem pak vtéká do druhé komory. V této komoře dochází k oddělení zbytku jemného kalu, který se zde opět na dně kumuluje a postupně za přispění bakterií a enzymů vyhnívá a rozkládá se.

 

  • Do třetí (poslední) komory, ve které je umístěný odtok, se vlévá už vyčištěná voda. Než voda odteče ze septiku pryč, musí ještě protéct přes pískový, zemní nebo biologický filtr. S takto vyčištěnou vodou lze nakládat několika způsoby – můžeme ji nechat odtéct do povrchových vod (viz.legislativa), vsakovat do půdy, nebo ji lze použít např. k zálivce okrasných rostlin. Voda ze septiku, byť vyčištená, není vhodná k zalévání ovoce ani zeleniny, neboť nadále v sobě může obsahovat patogenní látky, zbytky chemických látek používaných v domácnosti, léků apod. Septik, resp. bakterie a mikroorganismy v něm přítomné (tip, vyzkoušejte naše účinné bakterie do septiku), umí samovolně rozkládat značnou část jeho obsahu, ale i tak je potřeba ho nechat pravidelně vyvézt. Četnost vývozu nádrže se odvíjí zejména od počtu členů domácnosti, nicméně zpravidla probíhá jednou až dvakrát do roka.

septik čistění

 

Legislativa

 

Nyní, když už jsme se seznámili s tím jak septik funguje, nesmíme zapomenout také na právní stránku instalace tohoto zařízení.  Zde je nutno být obezřetným a sledovat aktuální legislativu, neboť na nádrž vybavenou filtrem a odtokem je pohlíženo jako na vodní dílo, které se řídí  tzv. Vodním zákonem [1] K instalaci septiku je třeba mít vypracovaný projekt a stavební povolení, o které se žádá na místně příslušném stavebním úřadu, odbor životního prostředí. V případě, že se vyčištěné vody ze septiku zbavujeme tzv. vsakováním, budeme potřebovat ještě hydrogeologický posudek.

 

Alternativní řešení

 

Jímka

Tříkomorový septik s odtokem může být pro řadu domácností tím nejvhodnějším řešením, pokud chodí o nakládání s odpadními vodami a napojení na kanalizační síť není možné. Proc? Bezodtokovou jímku je třeba nechat pravidelně vyvážet, (v opačném případě riskujeme pokutu až do výše 20 000 Kč, resp. 100 000 Kč v případě právnické osoby), což se v dnešní době pěkně prodraží. Záznamy o pravidelném vývozu jímky je rovněž třeba uchovat po dobu 2 let, pro případ kontroly.

 

Čistírna odpadních vod

Čistírny odpadních vod neboli čovky se zase neobejdou bez elektrické energie nutné k provzdušňování a potřebují pravidelné látkové zatížení (lidově řečeno pravidelný přísun fekálií), v opačném případě mikroorganismy aktivovaného kalu nebudou prosperovat (tip - biocenózu a čistící proces zařízení umí posílit tzv. bakterie do čov). Čistička tedy není vhodným řešením pro objekty, které jsou obydleny pouze nepravidelně nebo sezónně (např. chaty, chalupy). Čistírna odpadních vod také není úplně ´blbu vzdorná´ a je třeba se o ní pravidelně starat.

 

Shrnutí

Tříkomorový septik s odtokem netrpí žádným s výše neduhy některých jiných řešení nakládání s odpadními vodami a lze jej doporučit jako nejvhodnější řešení. Vícekomorové septiky jsou I ve světě nadále velice populární, zejména z důvodu absence jiných alternativ nakládání s odpadními vodami (v Česku velice populární domácí čistírny odpadních vod na mnoha trzích vůbec neexistují), ale také pro svou provozní jednoduchost. - např. v Irsku je na ně stale napojeno 27% domácností, v USA 20% atd. [2]

V České republice existuje spousta firem, které se výrobou a instalacemi septiků zabývají. Jako vždy platí, že nejlevnější neznamená v žádném případě nejlepší, a před samotnou koupi zařízení je tedy vhodné si přečíst recenze a zkušenosti jiných uživatelů.

 

Bakterie do septiku od firmy Sanbien Service 

Společnost Sanbien Service s.r.o. se výrobou a prodejem bio přípravků do odpadních zařízení zabývá již spoustu let. Nabyté zkušenosti se promítají do kvality našich výrobků. Kompletní sortiment našich bakterií do septiku najdete ZDE

 


Bakterie do septiku_1

Dále by Vás mohlo zajímat:

Vypouštění septiku na zahradu

Jak se zbavit zápachu ze septiku

Nejlepší bakterie do septiku

Zdroje:

  1. Vodní zákon č. 254/2001 Sb.
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Septic_tank