Jak fungují bakterie do septiku?

Mikroorganismy, a zejména bakterie, hrají v našem septiku naprosto klíčovou úlohu. Jejich hlavní role spočívá v rozkladu organických látek, které do septiku z naší domácnosti přitečou. Pojďme si konkrétněji ukázat, jak fungují bakterie do septiku?

jak fungují bakterie do septiku (4)

Asi bude vhodné odpověď na otázku, jak fungují bakterie do septiku rozložit na 2 části – silně zjednodušenou a trošku komplexnější. Laicky zjednodušená odpověď je taková, že bakterie do septiku rozkládají složité organické látky za pomocí enzymů, které produkují, na látky jednoduché.

Jak fungují bakterie do septiku

Pokud Vás takto laická odpověď neuspokojila :-), můžeme ji dále konkretizovat:

Bakterie v našem septiku (žumpě, jímce) rozkládají organický odpad pomocí tzv. anaerobní digesce (tzn. bez přítomnosti kyslíku). V případě čistíren odpadních vod se jedná naopak o proces aerobní (o stálý přísun kyslíku se stará čerpadlo, které vhání do aktivační komory vzduch).

Anaerobní digesce [1] je biochemickou reakci o 4 krocích, při kterých jsou komplexní látky rozkládány (štěpeny) na látky o čím dál kratších uhlíkových řetězcích. Výslednými prvky této reakce jsou oxid uhličitý (CO2) a metan (CH4).

Chronologicky se jedná o tyto 4 kroky:

  • Hydrolýza
  • Acidogeneze (též známá jako tzv. kyselá fáze)
  • Acetogeneze
  • Metanogeneze (neboli fermentace)

Pro ty, kterým se stýská po hodinách školní chemie ještě přidáme vzoreček :-)

C6H12O6 → 3CO2 + 3CH4

jak fungují bakterie do septiku (3)

Je třeba dodat, že anaerobně vyčištěná voda nedosahuje stejné kvality jako voda vyčištěná pomocí aerobního procesu (domovní ČOV). Z ekologického hlediska je problematická zejména přítomnost dusíku a fosforu.

O stálý přísun bakterií do odpadní nádrže se staráme sami, např. když vykonáme „velkou potřebu“. Samozřejmě, že můžeme našemu septiku poskytnout „boost“ v podobě pravidelně dávkovaných komerčních lyofilizovaných bakterií do septiku. Např. náš přípravek Sanbien Superkoncentrát obsahuje přírodní bakterie do septiku s posílenou aktivitou pro rozklad celulázy (toaletního papíru).

Shrnutí

Pokud bude bakterií v odpadní nádrži z nejrůznějších důvodů malé množství, bude se organický odpad rozkládat jen velmi pomalu nebo vůbec, a společnost nám bude rovněž dělat nepříjemný zápach. Není pravda, že se používáním bakterií do septiku zcela zbavíme vyvážení septiku, nicméně snížíme četnost vývozů.

Snad se nám podařilo odpovědět na otázku „jak fungují bakterie do septiku“. Problematice septiků, resp. bakterií do septiku, se věnujeme i v několika dalších článcích našeho blogu.

Mohlo by Vás dále zajímat

Zdroje

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Anaerobic_digestion

Bakterie do septiku