Vypouštění septiku na zahradu

Vypouštění septiku na zahradu není povoleno. Zákon v tomto ohledu hovoří jasně - k vývozu septiku (jímky, žumpy) je podle zákona č. 254/2001 Sb. (tzv. Vodní zákon) nutné využít provozovatele čistírny odpadních vod nebo osobu oprávněnou podle živnostenského zákona. Majitel tohoto zařízení pak po dobu 2 let musí uchovat doklad o vyvezení obsahu septiku pro případ kontroly. V opačném případě riskuje pokutu až do výše 20 000 Kč.

 vypouštění septiku na zahradu 2

Co to je bezodtokový septik (žumpa, jímka) 

Septik (žumpa, jímka) je podzemní nádrž, která není vybavena odtokem a slouží ke shromažďování a ukládání odpadních vod z domácnosti. Žumpy a jímky stale hrají klíčovou úlohu v oblastech, kde veřejný kanalizační systém není buď vůbec vybudovaný, případně přípojení na kanalizaci není realizovatelné z ekonomických nebo technických důvodů. Tato řešení jsou běžná zejména v venkovských oblastech, chatových osadách a na odlehlých místech. Septik je třeba pravidelně vyvážet.

 

Další alternativy nakládání s odpadními vodami

septik 3

Tříkomorový septik vybavený filtrem

První možností je tříkomorový septik s filtrem. Narozdíl od domácích čištiček, septik nevyžaduje elektrickou přípojku. Vícekomorový septik funguje na mechanicko-biologické bázi (viz. Jak funguje septik) a je proto vhodný I pro nepravidelně obydlené objekty (chaty, chalupy) neboť netrpí na výkyvy v látkovém zatížení (česky - pravidelný přísun fekálií).

Naše legislativa na nádrž vybavenou filtrem a odtokem pohlíží jako na vodní dílo, které se řídí tzv. Vodním zákonem [1] K instalaci tříkomorového septiku je třeba mít vypracovaný projekt a stavební povolení, o které se žádá na místně příslušném stavebním úřadu, odbor životního prostředí.

Takto vyčištěných odpadních vod se již můžeme zbavit vsakováním (k tomuto je potřeba provést hydrogeologický posudek) nebo je svést do vodoteče apod. Návratnost takovéto investice je velice rychlá neboť tříkomorový septik vyvážíme minimálně (zhruba 1x ročně).

Klíčovou úlohu v procesu biologického čištění hrají mikroorganismy a zejména bakterie do septiku (viz. Proč jsou bakterie do septiku důležíté). Kompletní sortiment těchto přípravků najdete na našem webu.

 

čovka

Domovní čistírna odpadních vod

 V poslední době se u nás velké popularitě těší domácí čistírny odpadních vod, tzv. čovky. Čističky jsou vhodné zejména pro trvale obydlené nemovitosti. Narozdíl od tříkomorového septiku vyžadují připojení k el. síti, které je nezbytné pro provoz provzdušňování nádrže. O rozklad odpadních látek se opět starají mikroorganismy, zejména bakterie (viz. bakterie do čov). ČOVka dosahuje ještě vyšší úrovně čištění odpadních vod, uvádí se až více než 97% a nakládání s nimi, jakožto i instalace toho zařízení, se řídí stejnou legislativou, jako v případě vícekomorového septiku s filtrem.

Domovní čistírna není úplně ´blbu vzdorná´, je třeba se o ní pravidelně starat a kontrolovat její provoz. Jedním z provozních problému je např. tvorba biologické pěny, což je způsobeno přemnožením vláknitých mikroorganismů typu Parvicella, Nocardia apod. Tento problém pomáhá eliminovat náš enzymatický přípravek Sanbien Liquid XP 2001

 

Co udělat se starou žumpou, jímkou nebo septikem?

Nabízejí se 3 možnosti:

  • Nádrž na dešťovou vodu – lze rovněž čerpat dotaci na dešťovku a nechat stát přispět na část našich nákladů
  • Využití jako šachtice pro novou čističku – ušetříme tak nemalou částku za výkopové práce
  • Zasypání – septik necháme vyčerpat odbornou firmou a zasypeme ho

vypouštšní septiku na zahradu

 

Shrnutí

Starý septik nebo žumpu nesmíme vypouštět na zahradu (ani nikde jinde) a provoz tohoto zařízení je a bude velice nákladný, zejména pokud stát zintenzivní avizované kontroly. Z ekonomického hlediska dává smysl instalace tříkomorového septiku s filtrem nebo domovní čov.

 

Biologické přípravky od firmy Sanbien Service

Bakterie do septiku_1

Společnost Sanbien Service s.r.o. působí na našem trhu již mnoho let a nabyté zkušenosti se promítají do kvality našich výrobků. V našem sortimentu najdete jak bakterie do žump a septiků, tak bakterie do čov, bakterie do suchých wc apod.

Při výběru vhodného přípravku je důležité číst a porozumět informacím na etiketách produktů, případně se konzultovat s odborníky a zvolit takový výrobek, který nejlépe odpovídají konkrétním potřebám našeho odpadního systému.

 

Mohlo by Vás dále zajímat:

Co ničí bakterie v septiku

Jak se zbavit zápachu ze septiku

Jak nastartovat septik

Jak funguje septik

Jak fungují bakterie do septiku

Proč jsou bakterie do septiku důležité

Nejlepší bakterie do septiku

 

 

 

Zdroje: