Jak nastartovat septik

Septik je důležitou součástí odpadového systému pro ty domácnosti, které nejsou napojeny na městskou kanalizaci. Jeho účelem je šetrné zpracování odpadních vod za pomocí mechanicko-biologického principu. Klíčovým prvkem pro efektivní funkci septiku jsou bakterie, které rozkládají organické látky ve vodě. V tomto článku se zaměříme na to, jak aktivovat septik.

Septik můžeme potřebovat „nastartovat“ z mnoha důvodů. Může se jednat o zbrusu novou instalaci, nebo jsme nechali obsah septiku vypumpovat, případně nám aktivovaný kal v nádrži odumřel, může se jednat o sezónně obývaný objekt atp. Pojďme si nyní ukázat 4 způsoby, jak nastartovat septik.

Jak nastartovat septik

4 způsoby, jak aktivovat septik

Čistírna odpadních vod

Pomocí aktivovaného kalu

Septik můžeme nastartovat velice rychle pomocí aktivovaného kalu, který obsahuje obrovské množství přírodních, odpad rozkládajících bakterií. Aktivovaný kal můžeme získat např. z obecní nebo městské čistírny odpadních vod. K aktivování septiku by nám mělo stačit zhruba 5-10 % aktivovaného kalu na objem nádrže. Jedná se o nejrychlejší způsob, který však s sebou nese určitá úskalí. Za prvé ne každá obecní čistírna odpadních vod bude ochotna nám vyjít vstříct (za dotaz to ale stojí), a za druhé z hlediska právních předpisů také stojíme na tenkém ledě, neboť s ním mohou manipulovat pouze „provozovatele čistírny odpadních vod nebo osoby oprávněné podle živnostenského zákona k vývozu obsahu septiku“ [1]

Jak nastartovat septik

Pomocí komerčního přípravku

Septik můžeme efektivně nastartovat pomocí bakterií do septiku (někdo je může znát pod názvem aktivátor septiku). Bakterie do septiku jsou speciální lyofilizované bakterie, které jsou v přípravku ve formě spor a aktivují se po kontaktu s vodou. Bakterie do septiku mohou mít podobu prášku jako v případě našich bakterií nebo tablet. V případě prášku se rozmíchají ve vodě a nalejí do toalety, která ústí do septiku, v případě tablet je možno je rovnou spláchnout. Co se týče tekutého aktivátoru septiku, pak se nejedná o bakterie ale o přípravek na bázi enzymů, a i když nám prodejce tvrdí, že se jedná o ty nejlepší bakterie do septiku, tak nemá pravdu a v problematice se příliš nevyzná :-)

Jak nastartovat septik

Pomocí fermentovaných potravin

Septik lze aktivovat i pomocí fermentovaných potravin. Někteří nedají dopustit na droždí, kvasnice apod., nicméně osobně bychom tuto formu spíše nedoporučovali. Jedná se většinou o tzv. „babské rady“, kdy nevíme, jaké množství, čeho a jak často dávkovat tak, abychom biocenóze našeho septiku spíše neuškodili. Totéž platí např. pro posekanou trávu, zbytky potravin apod.

Jak aktivovat septik

Nastartování septiku svépomocí

Septik má schopnost se aktivovat rovněž sám. Toto je nejdelší, ale nejlevnější řešení. Za předpokladu, že do nádrže přitéká pravidelné množství látkového zatížení ve formě našich fekálií, tak se bakterie začnou pomalu samy rozmnožovat a postupně rozkládat obsah septiku. Je třeba se obrnit trpělivostí, tento proces může trvat 4-6 týdnů a zejména z počátku může být doprovázen nepříjemným zápachem.

Jak aktivovat septik

Čeho se během aktivace septiku vyvarovat

V průběhu aktivace septiku bychom se měli vyvarovat zejména používání dezinfekcí a nadměrnému používání čistících prostředků, zejména na bázi chlóru, které by mohly bakteriím v našem septiku škodit nebo je přímo zahubit. Totéž platí také pro praní prádla, které je vhodné rozložit do více dnů. Bakterie obsažené v naši odpadní nádrži jsou čistě přírodního původu, a proto vůči některým syntetickým látkám nemají v podstatě šanci.

Bakterie do septiku

Jak nastartovat septik shrnutí

Ukázali jsme si 4 názorné příklady, jak nastartovat septik. Víme, jaké jsou jejich výhody i úskalí. Pokud se rozhodnete pro aktivaci septiku pomocí komerčního přípravku, tak vám můžeme nabídnout naše bakterie do septiku v různě velkých baleních za rozumnou cenu.

Mohlo by Vás dále zajímat

Zdroje

  1. Vodní zákon