Kdy dát do čističky bakterie?

 

Mnozí z nás si často lámou hlavu s tím, kdy dát do čističky bakterie. V podstatě se nabízejí 4 různé přístupy k dávkování bakterií.

 

Bakterie do čov

 Kdy dát do čističky bakterie

 

Preventivní dávkování

 

Bakterie do čov dávkujeme preventivně a řídíme se pokyny výrobce. Přípravek se v tomto případě dávkuje pravidelně a nejčastěji jednou týdně. Tímto postupem posilujeme biocenózu aktivovaného kalu, zintenzivňujeme čistící proces a pomáháme čistírně vyrovnat se s nepravidelným látkovým zatížením (např. když pobýváme několik dní mimo domov apod.), změnami pH a nárazovými přísuny chemických látek (jistě to znáte – jsou dny, kdy pereme prádlo nebo používáme myčku mnohem častěji než jindy). Pravidelným dávkováním bakterií předcházíme havarijním stavům, které jak víme nastávají, když se nám to nejméně hodí.

Havarijní dávkování

 

Bakterie dávkujeme nárazově, dle potřeby. Někteří z nás aplikují bakterie do čov nepravidelně, dle potřeby. Většinou se tak snaží zvrátit nějaké provozní anomálie – bílou chemickou pěnu, zápach, špatnou sedimentaci a čistění, biologickou pěnu (mimochodem biologickou pěnu pomáhá eliminovat např. náš bio enzym Sanbien Liquid XP 2001) apod. V tomto případě je třeba si připomenout, že bakteriologické přípravky bohužel nefungují jako Paralen, který si vezmeme a do hodiny nás zbaví horečky. Bakterie, které do čistírny aplikujeme potřebují nějaký čas na to, aby rostly a množily se, teprve pak dosáhneme optimálního stavu. Tento proces může trvat řádově až několik týdnů.

nefunkční čov

 

 Sezónní dávkování

 

Přípravky aplikujeme pouze sezónně. Obecně platí, že bakteriím v čistírně odpadních vod se daří hůř v zimním období. Nízké teploty totiž způsobují zpomalení jejich metabolických procesů. Nitrifikační proces při teplotě vody 10°C je až o 58% pomalejší než při teplotě 20°C [1]. Vyplývá z toho tedy, že pravidelná aplikace podpůrných mikrobiotických prostředků v zimním období je potenciálně přínosná a odůvodnitelná. Bakteriím nesvědčí ani opačná škála teplot, nicméně s těmi se v našem prostředí u domácích čistíren, které jsou zapuštěny v zemi, nesetkáváme.

 

Nedávkujeme vůbec

 

Bakterie do čističky neaplikujeme vůbec. Ano i tento přístup je možný za předpokladu, že naše domácnost funguje podle určitého režimu nebo harmonogramu a o čističku neustále dbáme. Tzn. uživatel je např. v důchodovém věku, zařízení stabilně látkově zatěžuje, prádlo pere pravidelně např. 3x týdně, o čistírnu se poctivě stará, čistí ji, měří pH, kontroluje ji, odkaluje atd. a obecně s jejím provozem nemá žádné vážnější potíže.

 

 Shrnutí

 

Každá domácnost a každá instalace domácí čistírny odpadních vod je svým způsobem unikátní. Tzn. uživatel by se měl řídit především pokyny výrobce zařízení. Co se týče dávkování bakterií do čov, tak každý si musí najít takový systém který jemu bude vyhovovat tak, aby zařízení bez problémů fungovalo a nepřidělávalo nám jen další vrásky. 

 

Přípravky do ČOV od firmy Sanbien Service

 

Společnost Sanbien Service s.r.o. působí na našem trhu již mnoho let a nabyté zkušenosti se promítají do kvality našich výrobků. Majitelům čistíren odpadních vod je určen zejména bio enzymatický přípravek Sanbien Liquid XP 2001 pro odstraňování biologické pěny a bakterie do čov Oxygenátor.

 

Liquid XP2001

Mohlo by Vás zajímat:

Co nepatří do čističky odpadních vod

Hustá hnědá pěna v ČOV

Sanbien Liquid XP 2001

Zdroje:

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653517321057#:~:text=It%20was%20observed%20that%20the,that%20of%20gradual%20temperature%20decrease.