Jak aktivovat ČOV

Domovní čistírna odpadních vod je důmyslné zařízení, které umí velice efektivně zbavit odpadní vodu z naší domácnosti znečištění a vrátit ji zpět přírodě. Někdy však musíme čističku z nejrůznějších důvodu znovu nastartovat. Pojďme si ukázat jaké máme možnosti, jak aktivovat ČOV.

Jak aktivovat čov

Kdy je třeba znovu aktivovat ČOV

Čas od času se můžeme setkat s potřebou aktivace čističky odpadních vod. Jedná se zejména o tyto případy:

  • Odumření bakterií/ vyplavení aktivovaného kalu – přehnali jsme to v rámci jarního úklidu se Savem? Pak je docela možné, že to bakterie v naší ČOVce už mají za sebou :-) Této problematice se detailněji věnujeme v článku Co nepatří do ČOV
  • Provozní potíže, které se nám dlouhodobě nedaří dostat pod kontrolu. Jedná se například o přemnožení vláknitých pěnotvorných mikroorganismů – viz. Hustá hnědá pěna v ČOV
  • Instalace nového zařízení – v případě, že jsme si čističku nechali nainstalovat na klíč, pak v 90% případů ji aktivuje dodavatelská firma. Nicméně, existují I výjímky a proto tento důvod v našem seznamu take zahrneme
  • Odkalení ČOV – v rámci pravidelné údržby jsme po provedení sedimentačního testu zjistili, že kalu je v naší čističce více než 70 % a rozhodli jsme se jí tzv. odkalit (vyčerpat). Potřebě nového nastartování ČOV se vyhneme, když odčerpáme pouze přebytečný kal. Doporučujeme v zařízení ponechat cca 10-20 % kalu na objem nádrže.

4 způsoby jak aktivovat ČOV

Jak aktivovat čov

1. Prostřednictvím aktivovaného kalu

Domácí čističku můžeme nastartovat velmi rychle pomocí tzv. aktivovaného kalu, který obsahuje obrovské množství přírodních, odpad rozkládajících bakterií. Aktivovaný kal můžeme získat např. z obecní nebo městské čistírny odpadních vod nebo z dobře zaběhlé čističky souseda. K aktivování zařízení by nám mělo stačit zhruba 5-10 % aktivovaného kalu na objem nádrže (tzn. typicky 50-100 litrů). Jedná se o nejrychlejší způsob, který však s sebou nese určitá úskalí. Za prvé ne každá obecní čistírna odpadních vod bude ochotna nám vyjít vstříct (za dotaz to ale stojí), a za druhé z hlediska právních předpisů také stojíme na tenkém ledě, neboť s ním mohou manipulovat pouze „provozovatele čistírny odpadních vod nebo osoby oprávněné podle živnostenského zákona k vývozu obsahu septiku“ [1] Za třetí, pokud není čistička, ze které aktivovaný kal bereme v dobrém stavu, hrozí přenesení problémů i na naše zařízení. V tomto případě bychom opět upozornili na problém s pěněním. Tzn. pokud má “dárcovské” zařízení potíže s biologickou pěnou, pak bychom se mu jako zdroji aktivovaného kalu měli raději vyhnout.

Jak aktivovat čov

2. S pomocí komerčního přípravku

Naši čističku můžeme také aktivovat pomocí bakterií do ČOV (někdo je může znát pod názvem startovací bakterie do ČOV). Bakterie do čističky jsou speciální lyofilizované bakterie, které jsou v přípravku ve formě spor a aktivují se po kontaktu s vodou. Bakterie do ČOV mohou mít podobu prášku jako v případě našeho přípravku Sanbien Oxygenátor nebo tablet. V případě prášku se rozmíchají ve vodě a nalejí do toalety, v případě tablet je možno je rovnou spláchnout. Co se týče “tekutých bakterií do čističky, pak se nejedná o bakterie ale o přípravek na bázi enzymů, a i když nám prodejce tvrdí, že se jedná o ty nejlepší bakterie do ČOV, tak nemá pravdu a v problematice se příliš nevyzná :-)

Jak aktivovat čov

3. Nastartování čističky svépomocí

Zařízení má schopnost aktivovat se samo. Toto je nejdelší, ale nejlevnější řešení. Za předpokladu, že do nádrže přitéká pravidelné množství látkového zatížení ve formě našich fekálií, tak se bakterie začnou pomalu rozmnožovat samy, jejich metabolismus začne rozkládat organický odpad v čističce a pomalu se začne tvořit aktivovaný kal. Je třeba se obrnit trpělivostí, tento proces může trvat 4-8 týdnů a zejména z počátku může být doprovázen nepříjemným zápachem a tvorbou chemické pěny.

Jak aktivovat čov

4. Babské rady :-)

ČOVku lze aktivovat i pomocí fermentovaných potravin. Někteří nedají dopustit na droždí, kvasnice apod., nicméně osobně bychom tuto formu spíše nedoporučovali. Jedná se většinou o tzv. „babské rady“, kdy nevíme, jaké množství, čeho a jak často dávkovat tak, abychom naší čističce spíše neuškodili. Totéž platí např. pro posekanou trávu, zbytky potravin (některé se rozkládají jen velice obtížně, zahnívají, plesniví apod.)

Shrnutí

Ukázali jsme si 4 konkrétní příklady, jak aktivovat ČOV. Víme, jaké jsou jejich výhody i úskalí. Pokud se rozhodnete pro nastartování Vašeho zařízení pomocí komerčního přípravku, pak Vám můžeme doporučit naše bakterie do ČOV s posílenou aktivitou pro rozklad celulázy (toaletního papíru) v různě velkých baleních za rozumnou cenu.

V každém případě se během procesu nastartování čistírny vyvarujte nadměrnému používání čistících a dezinfekčních prostředků, neboť bakterie ještě nebudou v zařízení zastoupeny v takovém množství, aby si s přílivem syntetických chemických látek dokázaly poradit. Jak to poznáme? Docela jednoduše – začne se tvořit  vysoká, bílá, chemická pěna, ale to už je asi téma na další článek :-)

Jak aktivovat čov

Mohlo by Vás dále zajímat

Zdroje

  1. Zákon č. 254/2001 Sb. (“Vodní zákon”)