Jak odstranit zápach z ČOV

 Zápach z čistírny odpadních vod může být nejen nepříjemný, ale také signálem potenciálních problémů. Je důležité porozumět, co může způsobovat tento zápach a jak mu účinně předcházet. ČOV může zapáchat hned z několika důvodů.

 

jak odstranit zápach z ČOV 7

Pět hlavních zdrojů zápachu ČOV

 

  • Provzdušnění domovní čističky - ČOV funguje na principu mechanicko-biologického čištění. Ve zkratce dochází k tomu, že nejprve jsou z odpadních vod odstraněny hrubší nečistoty pomocí filtrů o různých velikostech a následně přichází na řadu přírodní rozkladné procesy. O ty se starají aerobní bakterie (můžete je také znát pod názvem bakterie do čov), které ke svému životu kromě pravidelného přísunu potravy ve formě organického znečištění z naší domácnosti potřebují dostatek kyslíku. Ten je do aerobní části čistírny přiváděn pomocí dmychadla a právě v jeho funkci může být problém. Pokud je vzduchu v aerobní části zařízení málo, dochází ke zpomalení metabolismu bakterií a potažmo také rozkladných procesů. Zkontrolujte v první řadě filtry dmychadla, zda nejsou zanesené, a v případě potřeby je vyčistěte. Následně zkuste upravit četnost i délku provzdušňovacího cyklu.

 

  • Přísun nevhodných chemických látek z domácnosti – mnohé prostředky, které v domácnosti používáme mohou bakteriím v naší čističce škodit, zpomalovat jejich matabolismus nebo je přímo hubit. Tomuto tématu se věnuje samostatný článek (viz. Co nepatří do čističky odpadních vod), proto tyto látky pouze v krátkosti shrneme. Jedná se např. desinfekční přípravky, čistící produkty na bázi chlóru, léky, kondenzovanou vodu atd. Pokud se již tyto látky do naší čistírny dostaly, můžeme jejich koncentraci naředit např. spláchnutím WC, vypuštěním vany apod. Např. praní prádla je vhodně rozložit do více dní, aby si bakterie v ČOV s přílivem tenzidů poradily.

 

  • Nevyhovující množství aktivovaného kal – kalu může být příliš mnoho nebo naopak příliš málo. Ani jeden z těchto scénářů není ideální a může mít za následek špatně pracující zařízení a vznik zápachu. Jak poznáme, že je třeba čističku tzv. odkalit? Vezměte si průhlednou sklenici nebo jinou nádobu, naberte do ní vodu z aktivační komory čističky (ideálně alespoň 1 litr). Nechte vodu zhruba 30 - 60 minut odstát a pozorujte, kolik kalu se ve sklenici usadilo. Pokud kal tvoří více než polovinu objemu vody, je třeba přebytečný kal z čističky odčerpat. Naopak pokud jsme celé dny mimo domov, můžeme být čistička málo látkově vytížená, tzv. „hladová“. V tomto případě podpoříme biocenózu v našem zařízení pomocí tzv. bakterií do ČOV.

 jak odstranit zápach z čov 8

 

  • Zahnívající zbytky potravin – někteří lidé nadšeně splachují do záchodu zbytky brambor, masa, slupek zeleniny apod. v domnění, že nakrmí hladové bakterie. Bohužel některé zbytky jídel v čističce zahnívají a plesniví, jejich rozklad trvá velice dlouho a může rovněž zapříčinit vznik zápachu z čistírny. Bakterie v naší čovce si skutečně raději pochutnají na našich výkalech než na slupkách od brambor :-)

 

  • Tuky a oleje mohou také způsobovat zápach z ČOV. Za prvé nejsou úplně jednoduše rozložitelné, za druhé si na nich rády pochutnávají vláknité mikroorganismy, které způsobují vznik biologické pěny (více v článku Hustá hnědá pěna v ČOV) a za třetí, rády ucpávají filtry a průchodky. Pokud již s pěnou bojujeme a nevíme si rady, doporučujeme vyzkoušet náš enzymatický příravek Sanbien Liquid XP 2001, který tuky rozkládá na jednoduché látky a zabraňuje vzniku podmínek vhodných pro pěnotvorné (chcete-li zlé) bakterie.

jak odstranit zápach z ČOV 5

Na případný zápach je dobré myslet již v projektu

 

  • Na případný zápach z čistírny odpadních vod je dobré myslet již v projektu. Čistička by měla být vybavena dobře těsnícím víkem a zejména odvětráním, které je v ideálním případě propojené s odvětráním kanalizace v domě a vyvedeno nad úroveň střechy objektu.
  • Čističku látkově nepřetěžujeme – kupujeme takovou, která velikostně odpovídá počtu členů naší domácnosti, raději s nějakou kapacitní rezervou.

 

Jak odstranit zápach z ČOV - shrnutí

Nezapomínejme ani na pravidelnou údržbu čistírny (kontrola provzdušňování, inspekce, čištění a případná výměna filtrů atd., dle doporučení výrobce) - předejdeme tak spoustě problémů. Případné technické potíže je dobré řešit přímo s výrobcem, který své zařízení dobře zná a s většinou z nich se již x-krát setkal. 

Snad Vám naše praktické rady alespoň trochu pomohou a Vás se tak zápach z čistírny odpadních vod nebude vůbec týkat.

 

 Mohlo by Vás dále zajímat:

Kdy dát do čističky bakterie?

Jaké bakterie do ČOV?

Nejlepší bakterie do ČOV: klíč k ekologickému a efektivnímu čistění

Bakterie do čističky -nabídka našich přípravků do ČOV

Hustá hnědá pěna v ČOV

Sanbien Liquid XP 2001

 

Bakterie do čov