Sanbien XP 2001 Liquid

Jedním z významných problémů, se kterým se často setkávají čistírny odpadních vod (ČOV) a který přípravek Sanbien Liquid XP 2001 pomáhá eliminovat, je tvorba pěny z aktivovaného kalu způsobená vláknitými mikroorganismy.

Pěnění čov

Biologické pěnění ČOV

Problémy spojené s vláknitým bytněním a pěněním byly již podrobně popsány v odborné literatuře, a navrhlo se několik strategií pro jejich kontrolu. Bohužel dosud neexistuje univerzální metoda, která by efektivně potlačila růst vláknitých mikroorganismů a zabránila vytváření pěny. Jedním z navrhovaných přístupů k řešení tohoto problému je používání přípravků obsahujících bio enzymy, známých jako bioaditiva. Bohužel, tato strategie byla dosud odmítána odbornou veřejností, často považována buď za nejistou [1] nebo za málo účinnou a finančně náročnou [2]

Společnost SANBIEN představuje bio enzymatický přípravek Liquid XP 2001, který dokáže efektivně a za přijatelné náklady potlačit vláknité mikroorganismy a eliminovat tvorbu pěny.

Liquid XP2001

Jak přesně Sanbien Liquid XP 2001 funguje?

Přidáním přípravku SANBIEN Liquid XP 2001 dochází k rozkladu vysokomolekulárních látek v odpadní vodě na menší fragmenty. Tyto fragmenty jsou obtížněji metabolizovatelné pro vláknité mikroorganismy než pro vločkotvorné, což vede k potlačení růstu vláknitých mikroorganismů ve prospěch vločkotvorných. Enzymy rozkládají tuky obsažené v odpadní vodě na fragmenty s délkou uhlíkového řetězce menší než C 10, poskytujíce tak metabolickou výhodu vločkotvorným mikroorganismům. Zvýšením počtu vločkotvorných mikroorganismů dochází k lepším separačním vlastnostem kalu. Rozkladem vysokomolekulárních substrátů se zvyšuje množství živin v roztoku. V případě potřeby je krátkodobý nedostatek mikroorganismů, které tyto substráty rozkládají, kompenzován dočasným přidáváním směsí sušených aerobních mikroorganismů(laicky bakterie do čov), které společnost Sanbien rovněž vyrábí a dodává . Výhodou této metody je, že nedochází k poškozování aktivovaného kalu, a zároveň není nutné snižovat množství kalu v systému, čímž je zachován čistící efekt. Aplikace přípravku XP 2001 Liquid je jednoduchá a spočívá v jednoduchém přidání do aktivační nádrže nebo aplikací do výlevky (toaleta, kuchyňský dřez apod.), bez potřeby používání dávkovacích zařízení.

Účinnost Liquidu XP 2001

Odstranění pěny v aktivačních nádržích záleží na typu vláknitých bakterií, které ji způsobují.

  • Nostocoida lymicolla - účinnost do 1 týdne
  • Microtrix parvicella - účinnost do 1 týdne
  • Nocardioformní aktynomycéty - účinnost do 6 týdnů

Sanbien XP 2001 Liquid se ukázal jako účinný pouze za předpokladu, že ČOV není výrazně hydraulicky nebo látkově přetížena, max. do 130% projektovaného výkonu.

Výše uvedený přípravek si můžete zakoupit zde: Sanbien Liquid XP 2001

Dále by Vás mohlo zajímat

Zdroje:

  1. https://www.jstor.org/stable/25044578
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027312239800119X