Hustá hnědá pěna v ČOV

Majitelé domácích čistíren odpadních vod se mohou setkat s pěněním jejich zařízení. V praxi se setkáváme s více druhy pěnění (odlišují se zabarvením, ale i příčinou vzniku) nicméně v tomto článku se zaměříme na hustou hnědou pěnu.

Co nepatří do čističky odpadních vod

Příčina pěnění

Pěnění čov

Některé pěny mohou být mimořádně perzistentní, a dokonce se zdá, že mají svůj vlastní život. U husté hnědé pěny v ČOV je tento popis velmi vhodný, protože tento typ pěny způsobují obvykle vláknité bakterie, které se živí tukem a olejem.

Některé vláknité bakterie, jako je Nocardia, mohou být zodpovědné za vážné problémy s pěnou, ale obvykle nezpůsobují problémy s hromaděním kalu. Jiné organismy, jako je Microthrix parvicella, současně způsobují vážné problémy s pěněním i objemem kalu. Kvůli této skutečnosti, a také proto, že se snadno vypořádává s většinou na trhu dostupných řešení, je Microthrix parvicella možná nejobtížnější vláknitou bakterií, proti které se bojuje.

Obecně jsou perzistentní pěny výsledkem vláknitých bakterií metabolizujících tuky a oleje. Tato vlákna se přizpůsobila vztlaku, což jim umožňuje existovat a růst na povrchu hladiny nádrže, kde lze nalézt tuk a olej. V naší čistírně odpadních vod existuje jen velmi malá konkurence pro tento zdroj potravy, takže tato vlákna mohou růst nekontrolovaně. Jak se zvyšuje počet vláken, hustá hnědá pěna v čov také roste. V průběhu času se v pěně zachytí i další látky a napomohou k jejímu dalšímu zvětšení. Vzduchové bubliny z provzdušňovacího systému rovněž napomáhají těmto mikroorganismům na hladinu.

Bohužel se stále diskutuje o podmínkách vyžadovaných pro přemnožení těchto vláknitých bakterií. Obecně platí, že jakákoli změna teploty, pH, rozpuštěného kyslíku, koncentrace pevných látek nebo živin může vyvolat přemnožení pěnotvorných bakterií. Předpokládá se, že podmínky pro tyto mikroorganismy budou nejvýhodnější při vysokých teplotách s vysokou koncentrací FOG (z anglického fat oil and grease, tzn. tuky a oleje) a nízkým poměrem potravy k hmotnosti (F/M).

Možná řešení

1. Kropení pěny

Pěnu můžeme dočasně eliminovat za pomocí zahradní hadice s postřikovačem, je však potřebný alespoň průměrný až silnější tlak vody. Takto dočasně odstraněná hustá hnědá pěna se však bohužel většinou vrátí, neboť vláknité mikroorganismy jsou stále v čističce přítomny.

2. Sbírání pěny

Úspěšnější metodou může být vybírání pěny, např. za pomocí lopatky, zednické "fanky" apod. Tímto způsobem "nerecyklujeme" vláknité mikroorganismy zpátky do naší čistírny. Tato metoda je zřejmě nejpracnějí, zároveň však také nejlevnější. Výsledek bohužel rovněž není 100% zaručen.

Liquid XP2001

3. Aplikace komerčního přípravku proti pěnění ČOV

Na trhu existuje několik málo přípravků, které se chlubí tím, že zabrání pěnění ČOV. Za nás zcela nepokrytě doporučíme náš bio enzymatický preparát Sanbien Liquid XP 2001. Náš přípravek štěpí vysokomolekulární látky jako jsou tuky a oleje na látky jednoduché a poskytuje tak metabolickou výhodou vločkotvorným (chcete-li přátelským) bakteriím vůči vláknitým (pěnotvorným). Vláknité organismy se bez snadnému přístupu k potravě přestávají nekontrolovatelně množit a hustá hnědá pěna v ČOV postupně mizí. Rychlost odstranění biologické pěny pomocí přípravku Sanbien Liquid XP 2001 závisí na tom, který typ vláknitého mikroorganismu ji způsobil, ale obecně se pohybuje od 1 do 6 týdnů.

Hustá hnědá pěna v čov

4. Kompletní vyprázdnění obsahu čistírny

Pokud jsme vyzkoušeli všechny výše uvedené tipy, potažmo vyžadujeme okamžité řešení, nezbyde nám nic jiného, než nechat obsah nádrže vypumpovat odbornou firmou a čističku buď nechat ´naočkovat´ aktivovaným kalem z obecní čistírny nebo za pomocí tzv. startovacích bakterií.

Shrnutí

Záludnost vláknitých mikroorganismů způsobujících hustou hnědou pěnu ČOV spočívá v jejich odolnosti a také v tom, že spouštěč jejich nekontrolovatelného množení a růstu nemusí být vždy stejný.

Mohlo by Vás dále zajímat

Zdroje

  1. https://www.sanbien.com/odstranovani-biologicke-peny-cov
  2. https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/microthrix-parvicella